-->

STANDAROWY PLAN DZIAŁAŃ WARSZTATOWYCH EKSPRESJA JAKO ZABAWA , ZABAWA JAKO SZTUKA

1 Zapoznanie się z techniką

- eksperymentowanie ( Wdrażanie , użytkowanie, oswajanie się z narzędziami i materiałami)

Wynik : - „materiał wyjściowy”

Cel : - zaspokajanie ,rozwijanie potrzeb poznawczych przez dostarczenie nowych bodźców - wyrażanie stanów emocjonalnych, próba wyzwolenia ekspresji i rozmachu.

2 Z „materiału wyjściowego” – tworzenie formy celowej

dyskusja
indywidualna interpretacja
 
Wynik :
- ekspozycja

Cel :
funkcjonowanie obiektów artystycznych w rzeczywistości ( sztuka reprezentuje
rzeczywistość )
- podnoszenie wrażliwości estetycznej
- wyzwalanie sił kreatywnych
- wyrabianie poczucia własnej wartości

 

 

Teoretyczne załorzenia

Wstęp | Plan działań warsztatowych

Efekty Działań Plastycznych

Wystawy | Recenzje

home